OBECNÉ INFORMACE:

PRŮBĚH PRACÍ:

PARTNEŘI:

Na co dát pozor?

Smlouva o dílo k rekonstrukci jádra

Co všechno obsahuje smlouva o dílo k rekonstrukci bytového jádra? Samozřejmě články týkající se povinností objednatele a zhotovitele. U zhotovitele musí být všechny identifikační údaje. Dále je ve smlouvě přesně vymezen dohodnutý rozsah prací, cena, termín zahájení a ukončení prací souvisejících s přestavbou jádra. S termínem dokončení souvisí určení sankcí za jeho nedodržení. Sankce mohou být domluveny i pro porušení dalších podmínek. Běžně bývá smluvený i sazebník prací, které jsou prováděny nad rámec rozpočtu. Ten by měl být ke smlouvě připojen jako součást a s ním i podrobný projekt celé rekonstrukce jádra.

Buďte připraveni na průtahy

Jestliže počítáme opravdu s razantní změnou v umakartovém jádru, podle odborníků je zhruba deset dní ideální pro splnění veškerých prací. Počítejme však i s průtahy a buďme na ně připraveni. Jelikož se v panelových domech jedná většinou o malý prostor, nemůže se tam pohybovat více dělníků, aby se všechno stihlo rychleji.

Nezapomeňte na sousedy

Tím se však dostáváme i k dalšímu faktoru, který není dobré zanedbat – dělníci, hluk, panelový dům, prach – ano, sousedé. Je dobré mít souhlas sousedících bytů. Prakticky by měl k rekonstrukci bytového jádra stačit podpis předsedy bytové jednotky, nicméně je slušností jednotlivě obejít ty byty, kterých se to nejvíce týká, a předem je na hluk a zvýšenou prašnost v následujících dnech upozornit. Bonboniéra či láhev dobrého alkoholu pro upevnění dobrých sousedských vztahů též nemusí být od věci.

Stavební povolení a rekonstrukce jádra

Mnoho dotazů ohledně rekonstrukce bytového jádra směřuje na stavební povolení. Musíme ho tedy mít? Jde o to, že stavební povolení je potřeba mít vždy, když se zasahuje do nosných konstrukcí stavby, mění se její vzhled, způsob užívání nebo je narušena požární bezpečnost. Zjednodušeně tedy vždy, když jde o větší rekonstrukci. To platí pro případy, kdy si provádíme práce sami i pro provádění stavební firmou. Firma nám s rozřešením otázky nutnosti stavebního povolení většinou pomůže a často za nás i něco vyřídí. Je nutnost nechat vypracovat statický posudek a podat ohlášku na stavebním úřadě. Pokud stavební povolení nevyřídíme a máme tuto povinnost, tak se vystavujeme riziku pokuty (okolo 20 000 Kč).

Další drobné rady

Před počátkem přestavby bytového jádra uschovejte na bezpečné místo vše, co by se mohlo poškodit. Úklid po skončení prací si můžete usnadnit pečlivým oblepením předmětů, dveří apod. fólií. Zapomenout byste také neměli na to, že v průběhu rekonstrukce jádra bude nedostupné vaše sociální zařízení. Problém s WC může vyřešit chemický záchod a osprchovat vás třeba nechají ochotní sousedé.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!